Dnes je Štvrtok 29. Septembra 2016. Meniny má Michal, Michaela, zajtra Jarolím.             
Ponuky UPSVaR

Ste mladý človek vo veku do 25 rokov v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 15 dní a máte krátku, prípadne nemáte vôbec žiadnu prax?

Rozšírte svoje možnosti uplatnenia na trhu práce vykonávaním absolventskej praxe u zamestnávateľa!

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

v zmysle § 51 zákona č. 5/2004 Z .z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov

Vám poskytne príspevok 1.500,- Sk mesačne


Čo získate?

 • v odborné zručnosti a praktické skúsenosti, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu Vášho vzdelania
 • v paušálny príspevok vo výške 1.500,- Sk mesačne na úhradu nevyhnutných osobných výdavkov spojených s vykonávaním absolventskej praxe
 • v náhradu poistného na úrazové poistenie počas výkonu absolventskej praxe, ak uzatvoríte zmluvu o úrazovom poistení
 • v voľno v rozsahu 10 pracovných dní, na ktoré vzniká nárok najskôr po uplynutí dvoch mesiacov vykonávania absolventskej praxe
 • v potvrdenie zamestnávateľa o vykonaní absolventskej praxe

Aké sú Vaše povinnosti?

 • vykonávať absolventskú prax v rozsahu 20 hodín týždenne
 • dodržiavať zamestnávateľom stanovený rozvrh pracovného času
 • dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a vnútorné predpisy zamestnávateľa
 • dodržiavať predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • uzatvoriť poistnú zmluvu o úrazovom poistení počas vykonávania absolventskej praxe


  Písomnú dohodu o absolventskej praxi môžete uzatvoriť
  na oddelení metodiky aktívnych opatrení trhu práce a projektového riadenia