TRH PRÁCE  -  THE FAIR OF JOB
SERVIS PRE ABSOLVENTOV, ĎALŠÍCH KLIENTOV A FIRMY
THE  SERVICE  FOR  CLIENTS  &  COMPANIES


Tento dokument bol vytvorený za finančnej podpory EU. Názory vyjadrené v dokumente, sú názormi SOPK RK Žilina a neodrážajú oficiálny postoj EU.

This document has been produced with financial European Community. The views expressed herein are those of SOPK RC Zilina and can there force in no away be taken official opinion of the European Community.

© Slovenská obchodná a priemyselná komora, ŽRK